மாடி 2 போஸ்ட் கார் லிஃப்ட் அழிக்கவும்

  • Clear Floor 2 Post Car Lift

    மாடி 2 போஸ்ட் கார் லிஃப்ட் அழிக்கவும்

    2 போஸ்ட் மாடி தட்டு லிஃப்ட் ஆட்டோ பராமரிப்பு கருவிகளில் தொழில்துறை தலைவராக உள்ளது. ஹைட்ராலிக் குழாய் மற்றும் சமநிலை கேபிள்கள் தரையெங்கும் இயங்குகின்றன, மேலும் அவை பேஸ் பிளேட் லிப்டில் (மாடி தட்டு) சுமார் 1 "உயரமுள்ள ஒரு வளைந்த வைர தட்டு எஃகு தளம் தட்டு மூலம் மூடப்பட்டுள்ளன.