சாய்ந்த போஸ்ட் பார்க்கிங் லிஃப்ட்

  • Tiltable Post Parking Lift

    சாய்ந்த போஸ்ட் பார்க்கிங் லிஃப்ட்

    சாய்ந்த போஸ்ட் பார்க்கிங் லிஃப்ட் ஹைட்ராலிக் டிரைவிங் முறைகளைப் பின்பற்றுகிறது, ஹைட்ராலிக் பம்ப் வெளியீடு உயர் அழுத்த எண்ணெய் கார் பார்க்கிங் போர்டை மேலும் கீழும் ஓட்ட ஹைட்ராலிக் சிலிண்டரைத் தள்ளுகிறது, பார்க்கிங் நோக்கத்தை அடையலாம். கார் பார்க்கிங் போர்டு தரையில் பார்க்கிங் இடத்திற்கு செல்லும் போது, ​​வாகனம் நுழையலாம் அல்லது வெளியேறலாம்.