மின்சார இயக்கி கத்தரிக்கோல் லிஃப்ட்

  • Electrically Drive Scissor Lift

    மின்சார இயக்கி கத்தரிக்கோல் லிஃப்ட்

    ஹைட்ராலிக் சுய இயக்கப்படும் கத்தரிக்கோல் லிப்ட் மற்றும் எலக்ட்ரிகல் டிரைவ் கத்தரிக்கோல் லிப்ட் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒருவர் சக்கரத்தை நகர்த்த ஹைட்ராலிக் அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறார், மற்றொருவர் மின்சார மோட்டாரைப் பயன்படுத்துகிறார், இது சக்கரத்தில் நிறுவி லிப்ட் நகர்த்துவதற்கு உதவுகிறது.