சுய இயக்கப்படும் மினி கத்தரிக்கோல் லிஃப்ட்

  • Self Propelled Mini Scissor Lift

    சுய இயக்கப்படும் மினி கத்தரிக்கோல் லிஃப்ட்

    மினி சுய இயக்கப்படும் கத்தரிக்கோல் லிப்ட் இறுக்கமான வேலை இடத்திற்கு ஒரு சிறிய திருப்புமுனையுடன் கச்சிதமாக உள்ளது.இது ஒளி, அதாவது எடை உணர்திறன் கொண்ட தளங்களில் இதைப் பயன்படுத்தலாம். இரண்டு முதல் மூன்று தொழிலாளர்களைப் பிடிக்கும் அளவுக்கு இந்த தளம் விசாலமானது, மேலும் இது இரண்டு உட்புறங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் வெளிப்புறங்களில்.