ஹெவி டியூட்டி கத்தரிக்கோல் லிஃப்ட் டேபிள்

  • Heavy Duty Scissor Lift Table

    ஹெவி டியூட்டி கத்தரிக்கோல் லிஃப்ட் டேபிள்

    கனரக-நிலையான நிலையான கத்தரிக்கோல் தளம் முக்கியமாக பெரிய அளவிலான சுரங்க வேலை தளங்கள், பெரிய அளவிலான கட்டுமான பணி தளங்கள் மற்றும் பெரிய அளவிலான சரக்கு நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேடை அளவு, திறன் மற்றும் மேடை உயரம் அனைத்தும் தனிப்பயனாக்கப்பட வேண்டும்.