சுய இயக்க ஆணை எடுப்பவர்

  • Self Propelled Order Picker

    சுய இயக்க ஆணை எடுப்பவர்

    செல்ப் ப்ராபல்ட் ஆர்டர் பிக்கர் அரை மின்சார ஆர்டர் பிக்கரில் புதுப்பிக்கப்பட்ட தளமாக உள்ளது, இது இயங்குதளத்தில் இயக்கப்படலாம், இது கிடங்கு பொருட்களின் செயல்பாடுகளை மிகவும் திறமையாக மாற்றும், தளத்தை குறைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை பின்னர் வேலை நிலையை நகர்த்தவும்