செங்குத்து சக்கர நாற்காலி லிஃப்ட்

  • Vertical Wheelchair Lift

    செங்குத்து சக்கர நாற்காலி லிஃப்ட்

    செங்குத்து சக்கர நாற்காலி லிப்ட் ஊனமுற்றோருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது சக்கர நாற்காலிகள் படிக்கட்டுகளுக்கு மேலேயும் கீழேயும் செல்ல அல்லது கதவுக்குள் நுழைவதற்கான படிகளுக்கு மேல் வசதியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில், இது ஒரு சிறிய வீட்டு உயர்த்தியாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம், மூன்று பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு: 6 மீ உயரம்.